VUODEN 2018 JÄSENILLE SUUNNATUT APURAHAT

Yhdistyksen jäsenten haettavaksi on vuonna 2018 varattu apurahaa yhteismäärältään 1500 euroa.

Haettavilla apurahoilla on tarkoitus tukea mm. ammattiin tähtäävää tai kulttuuriharrastuksiin liittyvää opiskelua, yleisötilaisuuden järjestämistä tai oman julkaisun tuottamista.

Vapaamuotoisista hakemuksista tulee ilmetä seuraavat asiat:

1. hakijan täydelliset henkilö-, osoite- ja pankkiyhteystiedot

2. apurahan kohde

3. kustannusarvio tai tositteet jo koituneista kustannuksista, joihin

apurahaa haetaan

4. maininta siitä, hakeeko apurahaa muualta samaan tarkoitukseen

5. mahdolliset lisäselvitykset hakemuksen perusteluiksi.

Myönnetyt apurahat on nostettava tositteita tai luotettavaa selvitystä vastaan ehdottomasti vuoden 2018 aikana.

Puutteellisia ja/tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Samalle henkilölle ei myönnetä apurahaa peräkkäisinä vuosina.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 16. 4. 2018 klo 14 yhdistyksen toimistoon, sähköpostitse osoitteeseen
toimisto[at]kulttuuripalvelu.fi tai kirjeitse osoitteella Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Kuoreen merkintä "Apurahat”.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n hallitus