Nä­kö­vam­mais­ten Kult­tuu­ri­pal­ve­lun jä­sen­ky­se­ly tou­ko-ke­sä­kuus­sa 2018

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry järjestää jäsenkyselyn touko- ja kesäkuun 2018 aikana. Kysely toteutetaan puhelinhaastatteluina. Kulttuurisihteeri Tanja Rantalainen soittaa yhdistyksen jäsenrekisterin joka kolmannelle näkövammaiselle jäsenelle. Haastattelun kesto on noin 15 minuuttia.

Jäsenkyselyn kysymykset käsittelevät vastaajan taustaa ja kulttuuriharrastusta, yhdistyksen synnyttämiä mielikuvia ja tunnettuutta, yhdistyksen toimintaa ja viestintää, kuvailutulkkausta ja jäsenten toiveita toiminnan suhteen. Vastaukset käsitellään luottamuksella ja nimettöminä.

Pieni ryhmä kyselyyn vastanneita jäseniä kutsutaan ideointipäivään elokuussa. Ideointipäivän tarkoituksena on suunnitella yhdessä uudenlaista toimintaa.

Yhdistyksen hallitus käyttää jäsenkyselyn tuloksia uuden toimintastrategian pohjana. Kulttuurisihteeri käyttää niitä kulttuurituottaja yamk -opintojensa opinnäytetyössä.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry