KIL­PAI­LU­KUT­SU

Suunnittele logo Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:lle!

 Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on perustettu vuonna 1931. Tuemme näkövammaisten henkilöiden kulttuuriharrastusta ja edistämme yleisten kulttuuritapahtumien saavutettavuutta. Järjestämme kursseja ja tapahtumia eri taiteenaloilta. Koulutamme kuvailutulkkeja ja toimimme asiantuntijana kuvailutulkkaukseen liittyvissä hankkeissa. Julkaisemme kulttuurilehti Kajastusta ja Pistepostia.

 

Logon tekniset ja sisällölliset vaatimukset

 

-       Logo sisältää sekä liikemerkin eli kuvaosan että yhdistyksen nimen tekstimuodossa.

-       Logon pitää toimia sekä sähköisessä että painetussa muodossa, värillisenä ja mustavalkoisena. Sitä pitää voida pienentää ja suurentaa erilaisten käyttökohteiden mukaan. (Esimerkiksi suurikokoiseksi julisteisiin ja pienikokoiseksi käyntikortteihin.)

-       Logon tulee kuvastaa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n tavoitteita ja toimintaa näkövammaisten ihmisten kulttuurielämän hyväksi.

-       Työlle on eduksi, jos liikemerkki toimii myös kohokuvana.


KILPAILUTYÖ

-       Kilpailutyön tulee sisältää seuraavat asiat

a) Liikemerkki (= kuvallinen osa) yksinään

b) Liikemerkki yhdistettynä tekstiosaan eli logo kokonaisuudessaan. Tekstiosassa lukee: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

c) Kilpailutyön nimi, joka toimii samalla tekijän nimimerkkinä

 

-       Paperiversiona oleva kilpailutyö esitetään valkoisella, A4-kokoisella arkilla. Sähköinen versio tallennetaan valkoisella pohjalla joko jpeg- tai pdf-muotoon.

-       Kilpailun esiraati ja yhdistyksen hallitus käsittelevät kilpailutyöt tietämättä osallistujien henkilöllisyyttä. Tämän takia kilpailutyöhön lisätään logoehdotuksen nimi, joka toimii samalla tekijän nimimerkkinä. Postitse toimitettavien kilpailutöiden mukana tulee olla kuori, jonka päällä lukee kilpailutyön nimi ja joka sisältää osallistujan nimen ja yhteystiedot. Sähköpostitse lähetettävissä kilpailutöissä yhdistyksen henkilökunta varmistaa, että osallistujan henkilöllisyys ei ilmene valitsijoille ennen voittajan valintaa.

-       Kilpailutyöt tulee olla toimitettuna määräaikaan mennessä joko osoitteeseen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki (paperiversiot) tai sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen toimisto[at]kulttuuripalvelu.fi.

 

Aikataulu

-       Kilpailuaika alkaa 15.3.2019

-       Kilpailuaika päättyy 10.6.2019 klo 14.00

-       Kilpailun tulokset julkaistaan 13.9.2019 yhdistyksen nettisivulla www.kulttuuripalvelu.fi ja sen jälkeen yhdistyksen muissa tiedotuskanavissa.  Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Palkinto

Kilpailun voittaja saa 300 euroa. Palkinto on veronalaista tuloa.

Halutessaan raati voi lunastaa muita kilpailutöitä esimerkiksi kuvituskäyttöön.

 

Valinta

Voittajalogon valitsee Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n hallitus. Hallitukselle esiteltävien ehdotusten esivalinnan tekee erikseen kutsuttava raati, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita.

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT

 

1. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt kilpailun säännöt.

 

2. Logon suunnittelukilpailun julistaa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

 

3. Kilpailutehtävänä on suunnitella logo Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:lle.

 

4. Kilpailu on kaikille avoin.

 

5. Kilpailun voittaja saa palkinnoksi 300 euroa, joka on veronalaista tuloa.

 

6. Kilpailu päättyy maanantaina 10.6.2019 klo 14.00. Vain tähän mennessä toimitetut työt osallistuvat kilpailuun.

 

7.  Kilpailutyön tulee sisältää

a) Liikemerkki eli kuvallinen osa

b) Kokonainen logo, jossa edelliseen kuvaan on liitetty teksti: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

c) Kilpailutyön nimi

 

Kilpailutyön voi esittää joko paperilla tai sähköisenä. Paperimuotoisessa kilpailutyössä työn osat sijoitetaan yhdelle A4 kokoiselle, valkoiselle arkille. Sähköisessä muodossa olevat työt tallennetaan jpeg- tai pdf-muotoiseen tiedostoon.

 

Paperilla esitettävien kilpailutöiden mukana tulee olla kuori, jonka päällä lukee kilpailutyön nimi. Kuoren sisällä on logoehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Sähköpostitse lähetettävissä kilpailutöissä tekijän yhteystiedot merkitään viestiin. Lähettäjän henkilöllisyys jää vain yhdistyksen sihteerin tietoon ennen voittajan valintaa.

 

8. Toimitusosoitteet: Paperiversiot toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Sähköpostitse toimitettavat työt lähetetään osoitteeseen toimisto@kulttuuripalvelu.fi

 

9. Sama kilpailija voi lähettää useamman kilpailutyön. Jokainen työ on silloin lähetettävä erikseen, itsenäisenä kilpailutyönä.

 

10. Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet kilpailutyöhön sekä oikeus luovuttaa työ Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:lle.

 

11. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry saa voittajatyöhön täydet käyttö-, julkaisu-, esitys­, välitys-, levitys- ja kopiointioikeudet, sekä oikeuden korjata tai muokata työtä.

 

12. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu voi lunastaa muita kilpailutöitä eri tarkoituksiin, esimerkiksi kuvituskäyttöön.

 

13. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ei vastaa kilpailutöiden teknisesti tai muista syistä johtuvasta vikaantumisesta tai katoamisesta.

 

14. Voittajan valitsee Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n hallitus. Esivalinnan suorittaa tehtävään kutsuttu raati, jossa on mukana asiantuntijoita.

 

15. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n hallitus varaa oikeuden olla valitsematta yhtään ehdotusta, jolloin palkinto jää jakamatta.

 

16. Kilpailun tulokset julkistetaan 13.9.2019 yhdistyksen nettisivulla osoitteessa www.kulttuuripalvelu.fi ja sen jälkeen muissa tiedotuskanavissa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Yhteystiedot

Kilpailua koskevat kysymykset:

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, P. 040 964 9288

tai Sari Kekkonen sari.kekkonen[at]pp.nkl.fi