Esittävät taiteet

Teatterin, tanssin, performanssitaiteen, sirkuksen ym. kuvailutulkki tutustuu esitykseen etukäteen katsomalla sen vähintään kerran. Hän voi myös työskennellä esityksestä tehdyn tallenteen avulla. Kuvailutulkkaustilanteessa kuvailutulkki pyrkii välittämään esityksen sellaisena, kuin hän sen sillä hetkellä näkee. Kuvailutulkkaus ottaa huomioon elävän, esityksestä toiseen muuttuvan tilanteen. Jos lavaste on kaatumassa, sekin kerrotaan.

Teatterilta tai muulta järjestävältä taholta kuvailutulkkaus ei välttämättä vaadi muuta, kuin että se antaa kuvailutulkin käydä tutustumassa esitykseen etukäteen ja antaa mahdollisen tekstin/tallenteen hänen käyttöönsä.

Teatteri tai muu vastaava taho voi järjestää kuvailutulkatun näytöksen yhteydessä näkövammaisten ryhmälle mahdollisuuden tutustua lavasteisiin tms. koskettelukierroksen ennen esitystä. Näyttelijät voivat koskettelukierroksen yhteydessä käydä antamassa ääninäytteet esityksen seuraamisen helpottamiseksi. Käsiohjelma voidaan toimittaa näkövammaisille ennen esitystä saavutettavassa muodossa (tekstitiedosto, äänitallenne). Teatteri tai muu järjestävä taho voi varata käsiohjelmia pistekirjoituksella sokeiden henkilöiden luettavaksi. Teatterin henkilökunta voi auttaa kuvailutulkkia laitteiden jakamisessa ja näkövammaisen yleisön avustamisessa. Teatterin ja näkövammaistahon (esimerkiksi Näkövammaisten Liiton alueyhdistys) kannattaa olla yhteydessä käytännön järjestelyjen suhteen. Teatterilla tms. on myös hyvä olla käytäntö näkövammaisten avustajien lippujen suhteen. Näkövammaisjärjestöt suosittelevat avustajan maksutonta sisäänpääsyä.

Kuvailutulkkauksessa käytettävät laitteet on aina testattava ennen kuvailutulkattua näytöstä. Rakenteissa oleva metalli voi estää laitteiden kuuluvuuden. Kuvailutulkin paikka on päätettävä etukäteen.

On hyvä tiedottaa muulle yleisölle, että näytös on kuvailutulkattu. Kuulokkeista vuotava ääni voi häiritä muita katsojia. Tämän vuoksi näkövammaisten ryhmää on hyvä ohjeistaa pitämään äänenvoimakkuus mahdollisimman pienellä.

Näkövammaisten ryhmä on hyvä sijoittaa mahdollisimman eteen. Heikkonäköiset voivat katsoa esitystä näönjäänteillään ja sokeat kuulevat näyttämön äänet mahdollisimman hyvin. Opaskoirankäyttäjien sijoittamista kannattaa etukäteen miettiä näkövammaisten ryhmässä ja teatterin tai muun järjestäjän taholla.

Kuvailutulkkauksesta on hyvä tiedottaa näkövammaisten omien tiedotuskanavien lisäksi myös teatterin tai muun järjestäjän yleisessä tiedotuksessa.

Sivustoa päivitetään!


Sivu päivitetty