Nä­kö­vam­mais­ten Kult­tuu­ri­pal­ve­lu

Yh­dis­tyk­sem­me on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu val­ta­kun­nal­li­nen näkövammaisten kult­tuu­riyh­dis­tys. Järjestämme monipuolista kulttuuritoimintaa. Edistämme taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. --- Sivustoa päivitetään!
Erivärisiä abstrakteja kuvioita seinälle maalattuna.
Yhdistys

Tutustu 90 vuotta täyttävään yhdistykseen ja sen toimijoihin.

Kulttuuritoiminta

Tule mukaan harrastusryhmiin, kursseille ja tapahtumiin!

Kuvailutulkkaus

Yhdistys on kuvailutulkkauksen asiantuntija.

Tiedotteet

  • Kenen kynästä lähtee juhlaräppi?

    Ilo irti ja revittelemään! Vakavien aikojen vastapainoksi kaipaamme rytmin riemua ja hersyvää asennetta. Kulttuuripalvelu etsii juhlaräppiä, joka kajahtelisi käytävillä ja estradeilla kun täytämme tänä vuonna kaikki yhdessä 90 vuotta.

  • Selvitystyö kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa

    Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry toteuttaa selvitystyön kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Selvitystyön tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista tietoa kuvailutulkkauksesta Suomessa sekä laatia suosituksia kuvailutulkkauksen tuottamiseen ja koulutukseen. Tilannekuvan tarve on ilmeinen kuvailutulkkauksen lisääntyessä ja kysynnän kasvaessa mm. EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Suomen digipalvelulain myötä.

  • Kulttuuripalvelun juhlavuosi on koittanut

    Palo kirjoittaa ja into julkaista saivat pienen joukon näkövammaisia perustamaan Varjojen Mailta -lehden pahimpaan pula-aikaan vuoden 1931 alussa. Pian tekijät totesivat, että lehden tueksi tarvitaan yhdistys. Saman vuoden syksyllä syntyi Suomen Sokeain Kirjallisuusyhdistys, joka Näkövammaisten Kulttuuripalvelu -nimisenä juhlii nyt 90:ttä toimintavuottaan.