Siirry pääsisältöön

Sel­vi­täm­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen tilaa Suomessa

Käytätkö kuvailutulkkausta tai toimitko kuvailutulkkina? Haluatko tilata kuvailutulkkauspalvelun, mutta et tiedä, mihin ottaa yhteyttä? Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kuvailutulkkausalan kehittämiseen vastaamalla kyselyyn ja antamalla arvokasta tietoa kuvailutulkkaukseen liittyvistä käytännöistä ja niiden haasteista.
Teksti: Betta Saari

”Kuvailutulkkauksen tila Suomessa” -selvitystyössä kartoitetaan kuvailutulkkaustoimintaa ja kuvailutulkkauksen toimintaedellytyksiä käyttäjien, kuvailutulkkien, kuvailutulkkauskonsulttien, kuvailutulkkauspalveluiden tuottajien ja tilaajien näkökulmista. Selvitystyö pyrkii tarkentamaan sitä, millaisia tarpeita edellä mainituilla kohderyhmillä on kuvailutulkkauksen kehittämisen suhteen. Selvitystyöllä valmistaudutaan siihen, että kuvailutulkkauksen kysyntä tulee kasvamaan ja kuvailutulkkauksen tuottaminen ja käyttö lisääntymään erilaisten poliittisten toimenpiteiden ja säädösten myötä (mm. Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivi ja Suomen digipalvelulaki).

Selvityksen tuottaa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja sen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vastauksesi on tärkeä

Vastauksellasi on suuri merkitys riippumatta siitä, onko sinulla aiempaa kokemusta kuvailutulkkauksesta käyttäjänä, tuottajana tai tilaajana, tai siitä, miten pitkään olet ollut kuvailutulkkaustyössä. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta kuvailutulkkauksen tilasta saadaan ajankohtainen ja mahdollisimman laaja, koko Suomen kattava kuva. Kerätty tieto lisää kuvailutulkkauksen käytön ja tuotantoprosessin ymmärtämistä ja siten edesauttaa kuvailutulkkauksen tuottamisen, tarjoamisen ja tiedonsaannin kehittämistä Suomessa.

Kyselyyn osallistuminen

Vastaa kyselyyn verkossa 22.3.2021 klo 23.59 mennessä.

Kysely on jaettu kolmeksi eri lomakkeeksi, jotka ovat suunnattu eri kohderyhmille: Lomake A kuvailutulkkauksen käyttäjille, lomake B kuvailutulkeille ja kuvailutulkkauskonsulteille, ja lomake C kuvailutulkkauksen tuottajille ja tilaajille (organisaatiotaso).

Löydät lomakkeet seuraavista osoitteista:

Mikäli verkkolomakkeen täyttäminen ei onnistu tai haluat vastata kyselyyn puhelimitse, voit soittaa numeroon 040 257 9828 virka-aikoina (ma-pe klo 8.00-16.00).

Kyselyn pohjana on käytetty ADLAB PRO -hankkeen kyselylomaketta (Audio Description: A Laboratory for the Development of a New Professional Profile:  IO2-Questionnaire 2017) sekä ohjelmatekstityksen laatua ja saatavuutta selvittävää lomaketta (Tiittula, Liisa & Rainó, Päivi 2013).

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti

Kysymyksiin vastataan nimettömänä eikä suoria henkilötietoja kerätä. Lomaketyökalu ei tunnista vastaajien IP-osoitteita. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonymiteettiperiaatteen mukaisesti. Vastauksia käsittelevät vain Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n siihen nimeämät henkilöt (ks. tietosuojaseloste alla).

 

Lämmin kiitos ajastasi!

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Maija Hirvonen (selvityshenkilö)

Betta Saari (projektityöntekijä)

 

Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Kyselyssä ei kerätä suoria henkilötietoja. Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Lomaketyökalu ei tunnista vastaajien IP-osoitteita. Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa julkaistavista selvityksen tuloksista.

Selvityksen rekisterinpitäjänä toimii Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry. Kulttuuripalvelu vastaa selvityksessä tiedonkeruun toteutuksesta. Vastauksia käsittelevät vain Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n siihen nimeämät henkilöt. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonymiteettiperiaatteen mukaisesti. Kyselyssä kerättävien epäsuorien henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tietojen käsittely on tarpeellista näkövammaisen yhteisön edun mukaisen selvitys- ja tutkimustyön toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn asianmukaisuudesta huolehditaan tietoturvan korkealla tasolla. Tiedot tallennetaan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmään on pääsy ainoastaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tiedot rekisteriin tulevat verkossa täytettävistä lomakkeista. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja käsitellään tunnisteellisessa muodossa vain sen aikaa, kuin on välttämätöntä selvitys- ja tutkimustyön toteuttamiseksi.

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää niiden poistamista rekisterinpitäjän hallusta.

Saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista ottamalla yhteyttä selvitystyön toteuttajaan (yhteystiedot alla). Tarkempi tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa /fi/tietosuojaseloste

 

Lisätietoja

Tiedonkeruun toteutuksesta Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ssä vastaavat:

Betta Saari, puh.  +358 40 257 9828, betta.saari@gmail.com (31.3.2021 asti)

Maija Hirvonen, puh. +358 50 318 2503, maija.hirvonen@tuni.fi (1.4.2021 lähtien)

Tanja Rantalainen, puh. +358 40 964 9288, tanja.rantalainen@kulttuuripalvelu.fi

 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n tietosuojavastaava:

Airi Lehtonen, puh. +358 40 935 8644, airi.lehtonen@kulttuuripalvelu.fi